Untitled 2


Les blant annet NRK sin artikkel her

Den berømte produsenten klarte å skape stor interesse i Norge - ikke bare med innholdet i flasken, men også med vinetiketten.
Vi har blitt kontaktet av mange vinkonsumenter med forskjellige meninger om saken.
Mange av dem støtter produsenten i sitt engasjement, men en del har andre tanker.
Vi har full forståelse for at folk kan ha en delt oppfatning av samme sak. Vi ønsker derfor å redegjøre litt bakgrunn for produsentens og vinens opprinnelse, samt vise til begrunnelsen bak konklusjonen Forbrukertilsynet har kommet med.


Craig Hawkins hos Testalonga har alltid vært en visjonær, og er en foregangsfigur i det moderne sør-afrikanske vinmiljøet når det gjelder produsenters rettigheter i henhold til det sør-afrikanske vin-lovverket.

Craig er også kjent for sitt sosiale engasjement ovenfor arbeiders rettigheter, og mener at vinprodusenter i enda større grad skal forplikte seg med langtidsavtaler ovenfor druedyrkerne i landet.
Han mener at dette sikrer blant annet druedyrkerne og dens familie en sikker, god betaling for fremtiden og det tilrettelegger også for skolegang til barna som da ikke må jobbe for å skaffe inntekt for familien.

Craig Hawkins er også kjent for sin interesse i kunst, og bruker sine etiketter til å formidle et budskap. Hver vin har hvert år to forskjellig sitat eller budskap på baketiketten, og mange av etikettene er bilder han eller broren har tatt selv.

Det er også tilfellet med ansiktet på de 4 vinene i «Baby Bandito-serien»;

  • Chin Up
  • Follow your Dreams
  • Stay Brave
  • Keep on Puncing

Bildet er tatt med samtykke i Vietnam for rundt 10 år siden, og skal symbolisere håp og en positiv fremtid – noe som er spesielt rettet mot det høye antallet analfabeter i Sør-Afrika grunnet ingen skolegang.

Bakgrunnen for etiketten var også hvorfor vinen ble akseptert internt hos oss som importør, selv om det ikke er ideelt med ansiktet av et barn på et alkoholrelatert produkt.
Første årgang av disse vinene ble introdusert i Norge i 2014, og etiketten ble da godkjent for salg også av Vinmonopolet.
Det kom mellom 360-672 flasker av hver vin, og grunnet vinens kvalitet har etterspørselen økt for hvert år.
I samarbeid med oss som importør ble det i 2016 avtalt at man skulle øke produksjonen av Keep on Punching til det norske markedet da Testalonga hadde mulighet til å kjøpe mer druer fra den samme vinmarken.
Testalonga kjøper nå alle druene herfra, og har dermed sikret inntekten for hele 6 familier som bor på eiendommen tilhørende vinmarken.
En del av overskuddet fra vinen blir også donert til et skoleprosjekt i området. Det kommer nå cirka 5000 flasker i året av vinen til Norge.

Engasjementet blir derfor stort hos produsent og importør når en åpenbar feiltolkning av språk og budskap skal resultere i en kansellering av en vin når vinen står for det absolutt motsatte av det man konkluderer.

Fra klagen Av-og-Til sendte til Forbrukertilsynet:

«Vi har blitt gjort oppmerksom på, og fått reaksjoner på, en vin som selges på Vinmonopolet, med navnet «Testalonga Baby Bandito Keep on punching». Årsaken er vinflaskens etikett. På etiketten ser man et tilsynelatende forskremt ungt barn, med plaster på fingeren, og påskriften «Keep on punching», som oversatt til norsk betyr «fortsett å slå». Av-og-til er bekymret for signalene en slik etikett på en vinflaske sender, og opplever at oppfordringen om å fortsette å slå, sammen med bildet av barnet, er svært problematisk.»

Fra Forbrukertilsynet sin vurdering:

«Vinmonopolet har opplyst at de foretar en vurdering av alle produkter ved innkjøp, og at de i henhold til sine etiske standarder noen ganger stopper inntak, blant annet på grunn av etikettens utforming. I dette tilfellet anså de ikke etiketten for å stride mot de etiske standardene og så ikke grunn til å «sensurere» eller endre denne.

I sin redegjørelse til oss har Unico erkjent at bruk av barn i den hensikt å selge alkoholholdige drikker, på generelt grunnlag er uheldig. I dette tilfellet mener imidlertid Unico at bildet står i en kontekst der det skal formidle et politisk budskap og det sterke sosiale engasjementet produsenten har for barns rettigheter. Etter å ha lest redegjørelsen for produktet og budskapet kan Forbrukertilsynet til en viss grad se at bildet av et sårbart barn kan være relevant for formidling av budskapet produsenten står for. Likevel er vi av den oppfatning at bruken av bildet er et sterkt og uheldig virkemiddel i denne sammenheng.

Unico har fremhevet at helhetsvurderingen av vinetiketten må hensynta hvilket budskap etiketten skal formidle. Forbrukertilsynet anerkjenner at det ligger et sterkt sosialt engasjement og et positivt politisk budskap bak produktserien. Vår oppfatning er likevel at man ikke kan kreve av forbrukerne at de må kjenne til produktenes opprinnelse og de tanker og holdninger produsenten vil formidle, for å forstå etiketten. Vi legger derfor til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke kjenner til eller har lest seg opp på akkurat dette produktets opprinnelse og bakgrunn, og det politiske og sosiale engasjementet bak.

Vinetiketten er en del av en serie med flere viner der alle har samme bilde, men ulike tekster. De andre vinenes tekst er henholdsvis «Stay Brave», «Follow your dreams» og «Chin up». Forbrukertilsynet antar at dersom man ser produktserien samlet, vil man lettere oppfatte budskapet bak, og kanskje tolke teksten «Keep on punching» annerledes. Imidlertid er det ikke gitt at man alltid vil se flaskene og tekstene samtidig og i sammenheng. Når man ser den enkelte flaske isolert, er det vanskeligere å oppfatte budskapet. Vurderingen av vinetikettenes lovlighet må knyttes til hver enkelt etikett i serien, slik at hver enkelt av disse må være lovlig isolert sett.

Når det gjelder selve teksten på etiketten, har Unico vist til at «Keep on punching» er et kjent uttrykk fra idrettsverdenen som oversettes med «ikke gi opp». Forbrukertilsynet forstår at teksten på etiketten ikke er ment som en oppfordring om å slå, men vurderingen av etiketten må knyttes opp til hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den. Forbrukertilsynet legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke kan forventes å være kjent med begrepet fra idretten.

Vi legger derfor til grunn at gjennomsnittsforbrukeren ikke umiddelbart vil oppfatte teksten som «ikke gi opp», men tvert imot vil direkteoversette den til «fortsett å slå».

Bruken av et ansikt på en vinetikett er ikke spesielt vanlig, og gjør at vinetiketten skiller seg ut og er iøynefallende på Vinmonopolet blant mer nøytrale vinetiketter. Det er videre en kjensgjerning at øynene våre trekkes mot ansikter. I totalvurderingen legger også Forbrukertilsynet vekt på at etiketten kan sees av barn, både på Vinmonopolet, men også når produktet befinner seg i hjemmet. Forbrukertilsynets vurdering er at vinetiketten og virkemiddelbruken er støtende og krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger»

Fra og med årgang 2022 endrer vinen etikett, de øvrige vinene vil forbli som de er.

Cookies

Vi bruker cookies for å forbedre din opplevelse på vår side. Ved å bruke denne siden godtar du vår personvernserklæring.

Nyhetsbrev

Registrering pågår...
Takk for registreringen!
Registrering feilet. Prøv igjen.